Default header image

Угода користувача

Угода користувача (далі за текстом — Угода) регулює відносини дирекції інтернет-вузла shipdesignchair.odessa.ua (далі за текстом — інтернет-вузол) та користувачів мережі Інтернет щодо використання інформації та послуг, які розміщуються на інтернет-вузлі shipdesignchair.odessa.ua .

Угода поширюється на Інтернет-ресурси, які співвідносяться з доменним ім'ям shipdesignchair.odessa.ua та піддоменами домену shipdesignchair.odessa.ua, якщо у піддоменів немає власної Угоди.

Угода змінюється дирекцією інтернет-вузла без додаткового сповіщення користувачів. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту розміщення на інтернет-вузлі.

1 Загальні умови

1.1 У Угоді застосовуються такі терміни, визначення та скорочення:

1.1.1 Інтернет-ресурс - інформація, відомості, дані, послуга, які розміщуються на інтернет-вузлі в мережі Інтернет і однозначно визначаються уніфікованим покажчиком ресурсу (Uniform Resource Locator, URL).

1.1.2 Інтернет-сайт (сайт) - логічно пов'язані Інтернет-ресурси.

1.1.3 Дирекція інтернет-вузла – уповноважені особи, які оперативно керують інтернет-вузлом.

1.1.4 Користувач - дієздатна фізична особа, яка діє самостійно або представляє юридичну особу.

1.1.5 Зміст інтернет-вузла (далі — Зміст) — інтернет-ресурси інтернет-вузла, які об'єднуються спільним задумом, і зовнішній вигляд, стиль та розташування інтернет-ресурсів інтернет-вузла.

1.1.6 Послуга — безпосередня взаємодія або власна діяльність інтернет-вузла або дирекції інтернет-вузла, яка виражається в отриманні результату задоволення потреб Користувача.

2 Умови використання інтернет-вузла

2.1 Використання інтернет-вузла допускається лише після прийняття Користувачем положень Угоди без винятків та обмежень.

2.2 Зміст інтернет-вузла захищається авторським правом та іншими правами, пов'язаними із захистом інтелектуальної власності та законодавством про недобросовісну конкуренцію.

2.3 Користувачу на інтернет-вузлі не надається послуга реєстрації та авторизації.

2.4 Користувач має право:

2.4.1 на доступ до Змісту інтернет-вузла;

2.4.2 на перегляд Зміст інтернет-вузла та завантаження Зміст, який дозволяється для завантаження, виключно для особистого або некомерційного використання із забороною використання з комерційною метою;

2.4.3 на доступ до засобів навігації та пошуку Змісту інтернет-вузла;

2.4.4 користуватися послугами інтернет-вузла та купувати товари та послуги на інтернет-вузлі;

2.4.5 використовувати інтернет-вузол виключно за прямим призначенням інтернет-вузла;

2.4.6 ставити питання щодо роботи інтернет-вузла, про товари та послуги інтернет-вузла, шляхом звернення на адреси підтримки та за допомогою форм зворотного зв'язку інтернет-вузла.

2.5 Користувач зобов'язаний:

2.5.1 дотримуватися майнових та немайнових прав правовласників при використанні інтернет-вузла;

2.5.2 посилатися при використанні Змісту інтернет-вузла;

2.5.3 надавати на запит дирекції інтернет-вузла додаткову інформацію для отримання послуг інтернет-вузла.

2.6 Користувачеві забороняється:

2.6.1 копіювати, публікувати, відтворювати, передавати або розповсюджувати Зміст інтернет-вузла без попередньої письмової згоди дирекції інтернет-вузла;

2.6.2 використовувати Зміст інтернет-вузла без згоди правовласників;

2.6.3 робити дії, які порушують або спотворювати роботу та Зміст інтернет-вузла;

2.6.4 обходити навігацію інтернет-вузла для отримання несанкціонованого доступу до ресурсів, на які немає навігаційних посилань для Користувача;

2.6.5 порушувати безпеку інтернет-вузла;

2.6.6 використовувати інтернет-сайт з метою, що забороняється чинним законодавством та підбурювати до незаконної діяльності або іншої діяльності, яка порушує права інтернет-вузла або третіх осіб.

2.7 Дирекція інтернет-вузла має право:

2.7.1 змінювати Зміст інтернет-вузла в цілому або частково без додаткового повідомлення Користувачів;

2.7.2 обмежити доступ до інтернет-сайту при порушенні Користувачем положень цієї Угоди;

2.7.3 збирати, використовувати, аналізувати, платно або безкоштовно передавати третім особам відомості про Користувача, які збираються інтернет-вузлом і чи добровільно передаються Користувачем відповідно до Політики конфіденційності;

2.7.4 розкривати відомості про Користувача, які збираються інтернет-вузлом, для проведення розслідування або скарги про неправомірне використання інтернет-вузла, або для ідентифікації особи Користувача, який порушував права дирекції інтернет-вузла або права інших Користувачів інтернет-вузла;

2.7.5 розкривати відомості про Користувача, які збираються інтернет-вузлом, для виконання положень чинного законодавства чи судових рішень та або виконання положень Угоди, захисту прав та гідності власника інтернет-вузла;

2.7.6 без попереднього повідомлення Користувача припинити доступ до інтернет-вузла при технічному обслуговуванні, неполадках або відмови інтернет-вузла.

3 Ліцензія на використання інтернет-вузла

3.1 Користувачеві на безоплатній основі надається право:

3.1.1 отримувати доступ до Змісту інтернет-вузла;

3.1.2 переглядати Зміст інтернет-вузла та завантажувати Зміст, який дозволяється для завантаження;

3.1.3.доступу до навігації та пошуку по Змісту інтернет-вузла;

3.1.4. тестування послуг інтернет-вузла;

3.1.5 отримувати інформацію про товари та послуги, що розміщуються та або продаються на інтернет-вузлі.

3.2 Користувач відповідальний за інтерпретацію та використання Змісту інтернет-вузла.

4 Гарантії

4.1 Використання інтернет-вузла означає, що:

4.1.1. Користувач ознайомився з положеннями Угоди у повному обсязі до початку використання інтернет-вузла;

4.1.2 Користувач приймає положення Угоди у повному обсязі без винятків та обмежень та зобов'язується дотримуватися Угоди.

4.2 У разі не згоди з Угодою Користувач зобов'язаний припинити використання та залишити інтернет-сайт.

4.3. Користувач відповідальний за ознайомлення з положеннями Угоди.

5 Обмеження відповідальності за користування інтернет-вузлом

5.1 Дирекція інтернет-вузла не відшкодовує збитки, які виникли у Користувача у разі навмисного або необережного порушення Угоди.

5.2 Дирекція інтернет-вузла не відповідає за збої, неполадки, затримки, неправильні налаштування та інші несправності в телекомунікаційних, обчислювальних, електричних та інших мережах, що виникли під час експлуатації або дії непереборної сили, які ускладнюють або переривають доступ до інтернет-вузла.

5.3 Дирекція інтернет-вузла не відповідає за відсутність у Користувача необхідних технічних засобів для доступу до Інтернету. Користувач самостійно забезпечує себе технічними засобами доступу до інтернет-вузла.

5.4 Дирекція інтернет-вузла не відповідає за відвідування та використання Користувачем зовнішніх ресурсів, посилання на які містяться на інтернет-вузлі.

5.5 Дирекція інтернет-вузла не відповідає і не несе зобов'язання за рекламу, що розміщується на інтернет-вузлі.

5.6 Дирекція інтернет-вузла не відповідає і не несе прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем за втрати або збитки Користувача, які пов'язуються зі змістом інтернет-вузла, реєстрацією авторських прав та або відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами на інтернет-вузлі або на зовнішні ресурси або отримані Користувачем за допомогою відомостей або посилань на зовнішні ресурси, що розміщуються на інтернет-вузлі.

5.7 Дирекція інтернет-сайту не відповідає перед Користувачем або перед третіми особами за припинення доступу до інтернет-вузла за порушення Користувачем положень Угоди.

6 Згода на розсилку

6.1. Користувач погоджується, що дирекція інтернет-вузла розсилає новини, описи, характеристики, зовнішній вигляд послуг та іншої інформації, яка безпосередньо пов'язана з функціонуванням інтернет-вузла. Адреси Користувача для розсилки надаються та підтверджуються Користувачем. Обсяг та періодичність розсилки визначається Користувачем.

6.2 Користувач звертається до дирекції інтернет-вузла або до послуг інтернет-вузла для припинення або зміни обсягу та періодичності розсилки.

7 Використання аналога власноручного підпису на інтернет-вузлі

7.1 Відповідь Користувача на повідомлення дирекції інтернет-вузла, що надійшла з адреси Користувача, розглядається як власноручний підпис Користувача.

8 Додатки

8.1 Політика конфіденційності – невід'ємне доповнення до Угоди.

На основі оригинального тексту https://insystema.com

Чинна редакція Угоди від «01» вересня 2023 р.