Default header image

Дослідний басейн

До складу кафедри «Суднобудування і судноремонт» ім. проф. Ю.Л.Воробйова входить великий експериментальний комплекс, об'єднаний в "Експериментальну лабораторію гідроаеродинамічних досліджень ім. проф. О.О. Костюкова", який складається з дослідного басейну та аеродинамічної лабораторії.

0232-s
Загальний вигляд дослідного басейна

Вступ

Досвідчений басейн є однією із найстаріших дослідницьких лаботаторій Одеського національного морського університету. Введений в дію в 1930 р. і є басейном гравітаційного типу (системи Веленкомпа). У басейні системи Веленкамп рух моделі відбувається під дією сили ваги вантажу, що падає в шахту. Простота і водночас перевірена роками досконалість всіх пристроїв басейну є його характерною рисою. Це вигідно відрізняє його від складних і більш витратних басейнів динамометричного типу. Перевагою басейну гравітаційного типу є хороша стабільність результатів при малих та середніх швидкостях руху моделі. Завдяки застосуванню спеціальних прийомів та пристроїв у дослідному басейні ОНМУ можуть бути проведені також випробування швидкісних суден.

Досвідчений персонал, величезний багаторічний досвід проведення експериментальних досліджень у галузі динаміки судна, достовірність результатів випробувань, оперативне виконання робіт – це фактори, що забезпечують конкурентоспроможність дослідного басейну ОНМУ у сучасних умовах.

Опис басейну

До складу лабораторії дослідного басейну ім. проф. Костюкова О.О. Одеського національного морського університету належать: приміщення гідроканалу, модельна майстерня, механічна майстерня, апаратна, насосне відділення.
Гідроканал виконаний у вигляді залізобетонної конструкції, днища якої має параболічну форму:

повна довжина, включаючи доки – 35,5 м-коду.
ширина – 6,0 м.
максимальна глибина води – 2,2 м.
місткість басейну – 400 м3.

IMG_3819
Загальний вид установки для визначення кінематичних характеристик хитавиці моделі

Роботи, що виконуються у басейні Одеського національного морського університету:

Визначення залежності сили опору від швидкості ходу судна на тихій воді так і на регулярному хвилюванні. Буксирувальна система забезпечує швидкість руху моделі – до 5-6 м/с. При випробуваннях швидкісних суден та застосуванні спеціальних пристроїв – до 7-9 м/с.

Визначення гідродинамічних і кінематичних характеристик качки судна (приєднані маси, коефіцієнти демпфування, переміщення моделі при качці, сили, що обурюють, і моменти, сили, що перерізують, і згинальні моменти).
Інші види експериментальних досліджень (оптимізація форми корпусу судна, визначення характеристик гребного гвинта при його русі у вільній воді, визначення гідродинамічних характеристик моделей ГРК на стоянці та з урахуванням руху з різними кутами повороту насадки та без неї, визначення гідродинамічних тисків на корпусі моделі судна та підводних конструкціях).

IMG_0312 _винт
Установка для визначення характеристик гребного гвинта при його русі у вільній воді