Default header image

Політика конфіденційності

Дійсна Політика конфіденційності» (далі за текстом — Політика) встановлює правила звернення дирекції інтернет-вузла shipdesignchair.odessa.ua з персональними даними Користувачів.

Політика поширюється на Інтернет-ресурси, зіставлені з доменним ім'ям shipdesignchair.odessa.ua та піддоменами домену shipdesignchair.odessa.ua, якщо піддомени не мають власної Політики.

Політика — невід'ємна частина угоди користувача. У Політиці використовуються терміни, визначення та скорочення, значення які наводяться в угоді користувача.

1. Обробка даних

1.1 Інтернет-сайт цілеспрямовано не збирає персональні дані Користувача.

1.2 Дані, що збираються на інтернет-вузлі, подаються у знеособленому вигляді для запобігання ідентифікації особи Користувача:

1.2.1 Відомості: ім'я, номер телефону, адреса електронної пошти та інші надаються Користувачем шляхом самостійного звернення на адреси підтримки та за допомогою форм зворотного зв'язку інтернет-вузла.

1.2.2 Дані, які збираються в автоматичному режимі відповідно до параметрів програмного забезпечення Користувача.

1.3 Дирекція Інтернет-вузла визначає вимоги до складу знеособлених даних Користувача, які збираються Інтернет-вузлом.

1.4 Необов'язкові відомості, з відповідною позначкою або поясненням, надаються на розсуд Користувача.

1.5 Дирекція інтернет-вузла не перевіряє достовірність відомостей, які надаються Користувачем, та наявність у Користувача згоди на обробку даних відповідно до цієї Політики. Дирекція інтернет-вузла припускає, що Користувач діє сумлінно, обачно та докладає необхідних зусиль для підтримки відомостей в актуальному стані та отримання необхідних дозволів на використання таких відомостей.

1.6 Користувач усвідомлює та допускає використання на інтернет-вузлі програмного забезпечення третіх осіб, яке отримує та передає знеособлені дані незалежно налаштувань та змісту інтернет-вузла або дій дирекції інтернет-вузла.

1.7 Склад знеособлених даних, зібраних з використанням програмного забезпечення третіх осіб, визначається правовласниками такого програмного забезпечення та можуть включати:

1.7.1 дані пристрою Користувача та розташування;

1.7.2 дані операційної системи - тип, версія, роздільна здатність екрана;

1.7.3 дані браузера Користувача - тип, версія, cookie;

1.7.4 дані запиту - час, IP-адреса, джерело переходу.

1.8 Дирекція інтернет-сайту не несе відповідальності за використання знеособлених даних Користувача третіми особами.

2 Цілі обробки даних

2.1 Дирекція інтернет-вузла використовує дані з таких цілей:

2.1.1 для обробки запитів та для взаємодії з Користувачем;

2.1.2 для оповіщення, включаючи розсилку рекламно-інформаційних матеріалів;

2.1.3 для проведення ринкових, статистичних та інших досліджень;

2.1.4 для відбору та показу рекламних матеріалів на інтернет-сайті.

3 Вимоги до захисту даних

3.1 Дирекція інтернет-вузла зберігає дані від несанкціонованого доступу та розповсюдження відповідно до внутрішніх правил та регламентів.

3.2 Отримані дані зберігаються конфіденційно, за винятком, коли:

3.2.1 Користувач оголосив дані загальнодоступними;

3.2.2 технології та програмне забезпечення третіх осіб, що використовується на інтернет-вузлі, або налаштування програмного забезпечення Користувача передбачають відкритий обмін з третіми особами та іншими користувачами мережі Інтернет.

3.3 Дирекція інтернет-вузла має право зберігати протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців журнали дій Користувача на інтернет-вузлі для покращення якості роботи інтернет-вузла.+

4 Передача даних

4.1 Дирекція інтернет-вузла має право передати дані Користувача третім особам у таких випадках:

4.2 Користувач висловив та підтвердив згоду на такі дії, включаючи випадки

4.2.1 зміни налаштувань програмного забезпечення Користувача, які не обмежують надання даних Користувача;

4.2.2 передача даних необхідна для використання Користувачем функцій інтернет-вузла;

4.2.3 передача даних потрібна відповідно до цілей обробки даних;

4.2.4 під час передачі інтернет-вузла у володіння, користування або розпорядження третій особі;

4.2.5 на запит суду або іншого уповноваженого державного органу;

4.2.6 для захисту прав та законних інтересів дирекції або власника інтернет-вузла в порушеннях Користувачем Угоди про користування.

5 Зміна Політики конфіденційності

5.1 Політика змінюється або припиняється дирекцією інтернет-вузла в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту розміщення на інтернет-сайті або згідно з правилами, які передбачаються новою редакцією Політики.

На основі оригінального тексту https://insystema.com

Чинна редакція Політики від «01» вересня 2023 р.